Zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar?

Zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar?

Als jij het idee hebt dat je financieel goed kunt leven en dat je ook andere mensen, of zelfs dieren, wilt helpen op weg naar een beter bestaan, is een gift een prima manier om dit te doen. Je bent zeker niet de enige met dit idee: veel mensen steunen op de één of andere manier een goed doel. Het is voor hulporganisaties, naast subsidies, ook de manier bij uitstek om mensen of dieren in nood te helpen. Door middel van een gift bepaal je zelf hoeveel geld je wilt schenken en hoe vaak je dit wilt doen, er is geen enkele verplichting aan verbonden.

Wat is een gift?

Onder een gift verstaan we een bedrag of een voorwerp dat vrijwillig gegeven wordt en waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt. Als jij bijvoorbeeld geld geeft aan Unicef, het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen en dergelijke, verwacht jij van die organisatie niets terug.

Hoe kan ik van een fiscaal voordeel genieten?

Wie een gift doet van minstens 40 euro, krijgt hier eigenlijk wel iets voor terug. Het is namelijk zo dat je vanaf dit bedrag een fiscaal attest ontvangt waardoor je via je belastingen 45% van dit geschonken bedrag terugkrijgt. Doordat giften fiscaal aftrekbaar zijn, betaal je voor een gift van 100 euro dus eigenlijk maar 55 euro. Met een gift van minder dan 40 euro heb je hier geen recht op, maar je mag wel de verschillende bedragen binnen eenzelfde kalenderjaar bij elkaar optellen. 

Komt mijn gift wel goed terecht?

Organisaties die giften ontvangen, moeten de bestemming van die bedragen kunnen aantonen. Zowel interne controles als externe controles (door bijvoorbeeld een aangesteld auditkantoor) moeten de schenker voldoende garantie kunnen bieden dat hun gift ook effectief ingezet wordt voor het doel waarvoor het bestemd is. Als schenker kun je op ieder moment een rapport opvragen waarin een duidelijk overzicht staat van de bestemming van de ontvangen bedragen.

Zijn er nog andere manieren om goede doelen te steunen?

Hoe je een goed doel steunt, maakt op zich niet zoveel uit. Alle hulp is meer dan welkom en veel kleine bedragen maken een groot verschil. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die ervoor kiezen om bij leven niets te schenken, maar die wel een goed doel opnemen in hun testament. Evengoed kun je ervoor kiezen om het peter- of meterschap voor een kindje in moeilijke leefomstandigheden op je te nemen door middel van een maandelijkse kleine bijdrage. Heb je het zelf financieel niet makkelijk, dan kun je ook als vrijwilliger bij een tal van organisaties aan de slag en zo je steentje bijdragen.