Meer dan alleen meisjesbesnijdenis

Meer dan alleen meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis is een vernederende praktijk die in grote delen van de wereld nog voorkomt. Het gaat gepaard met ernstige onderdrukking van vrouwen. Amref Flying Doctors is een petitie begonnen tegen meisjesbesnijdenis. Door het tekenen van het manifest “Zeg nee tegen meisjesbesnijdenis” kun jij je bijdrage leveren aan het bestrijden hiervan. Op de campagnepagina kun je alles lezen over besnijdenis van vrouwen en meisjes en wat Amref Flying Doctors daar tegen doet. De handtekeningen worden aangeboden aan de Nederlandse regering om aandacht te vragen voor dit probleem.

Meisjesbesnijdenis staat niet op zichzelf

Meisjesbesnijdenis is als probleem natuurlijk al vreselijk. Maar het staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een cultuur die meisjes en vrouwen op allerlei manieren benadeelt en onderdrukt. Het is een uitdrukking van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en zorgt ervoor dat vrouwen vaak het slachtoffer zijn van uitbuiting, geweld en onderdrukking. Het houdt een systeem van onderdrukking in stand, omdat het de gelijke kansen en rechten van vrouwen tegenhoudt. Meisjes die besneden zijn, worden al snel daarna uitgehuwelijkt en krijgen geen kans scholing te volgen. Met als gevolg dat het de cirkel in stand blijft; ze zijn minder mondig, worden thuisgehouden en krijgen kinderen die in hetzelfde vernederende systeem meedraaien. Het gaat om grote aantallen meisjes, zo’n vier miljoen meisjes lopen elk jaar het risico besneden te worden.

Wat doet Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors probeert op allerlei manieren meisjesbesnijdenis structureel tegen te gaan. Natuurlijk zorgen ze ook voor opvang van slachtoffers en voor meisjes die weggelopen zijn. Ze hebben opvanghuizen in Kenia bijvoorbeeld. Maar de bedoeling is natuurlijk om slachtoffers te voorkomen. Het werkt het best wanneer veranderingen van binnenuit tot stand komen. Daarom probeert Amref Flying Doctors in de gemeenschappen zelf een verandering tot stand te brengen. Met behulp van plaatselijke rolmodellen wordt voorlichting gegeven. Een mooi initiatief is het project dat probeert met behulp van lokale vrouwen een alternatief ritueel te organiseren. Een feest dat de volwassen wording van de meisjes viert zonder pijnlijke en vernederende praktijken. Dat lukt in steeds meer gemeenschappen en landen. In Tanzania en Kenia zijn mooie resultaten behaald.

Het manifest

Met het manifest tegen meisjesbesnijdenis wil Amref Flying Doctors de Nederlandse politiek beïnvloeden. De handtekening worden op 6 februari 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Die dag is het de internationale dag tegen meisjesbesnijdenis. Op deze manier zorgen we voor aandacht voor dit thema, want ook in Nederland komt meisjesbesnijdenis nog voor. Daarnaast kan de Nederlandse regering invloed uitoefenen in het buitenland en druk zetten op landen waar het veel voorkomt. Amref Flying Doctors zit regelmatig met het Ministerie van Buitenlandse Zaken om tafel om te bespreken hoe gezamenlijk het aantal meisjesbesnijdenissen kan worden teruggedrongen.