Kies voor groene stroom

Kies voor groene stroom

Een geschikte energieleverancier vinden is iets dat veel mensen bezighoudt. En als we dan eenmaal een geschikte energieleverancier hebben gevonden, zullen we zo nu en dan ook een vergelijking maken met andere leveranciers, om te kijken of we nog steeds de beste deal hebben. Dat kan zijn omdat we de mogelijkheid hebben om over te stappen tegen gunstige voorwaarden, maar ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol . Tegenwoordig zijn we hier met zijn allen namelijk steeds meer mee bezig. Dus juist wanneer het om de levering van gas, water en licht gaat vinden houden we hier meer rekening mee. Groene stroom afsluiten is dus ook iets dat steeds meer huishoudens doen. Men gebruikt liever duurzame en groene energie en dat heeft ook een aantal belangrijke voordelen.

De voordelen van groene energie

Het kiezen voor groene stroom heeft diverse voordelen. De kosten die je voor groene stroom betaalt, zijn vaak lager dan de kosten voor grijze stroom. Mede om deze reden zullen veel mensen dan ook groene stroom afsluiten. Dit omdat je bijvoorbeeld de mogelijk hebt om zelf groene stroom op te wekken. Dit kan door het laten plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning óf door te investeren in windenergie. Je kunt dit doen door te investeren in de windturbines van je energieleverancier. Het mooie is dat het zelf opwekken van energie ervoor zorgt dat je niet langer afhankelijk bent van een energieleverancier. Omdat duurzaamheid met betrekking tot het gebruik van gas, water en licht steeds belangrijk wordt, heeft het kiezen voor groene stroom nog andere voordelen. Op het moment dat je kiest voor duurzame energie, heeft dit een positieve invloed op het behoud van het milieu. De klimaatverandering is al vele jaren een veelbesproken onderwerp. Je wil hier natuurlijk graag je positieve steentje aan bijdragen en dat kan mede door te kiezen voor duurzame energie. Ook zijn de fossiele brandstoffen maar beperkt beschikbaar. Het zal wellicht nog een aantal jaren duren, maar het kan zo zijn dat aardgas een niet veel voorkomend product gaat worden. Bij het bouwen van nieuwbouwwoningen wordt hier bijvoorbeeld nu al meer rekening mee gehouden; denk aan de nul op de meter-woningen die gebouwd worden.

Nul op de meter woningen

Wanneer je in een nul op de meter-woning gaat wonen, zal je weinig vaste lasten hebben met betrekking tot het afnemen van gas, water en stroom. Dit omdat deze woningen duurzaam zijn gebouwd. Zo beschikken deze woningen over zonnepanelen die ervoor zorgen dat de woning van stroom wordt voorzien. De eigenaren van zo'n woning zullen dan ook enkel groene stroom afsluiten. De woningen hebben ook een warmtepomp waardoor een centrale verwarming overbodig wordt. Met behulp van zo’n warmtepomp kan de woning worden verwarmd. Ook wordt er in zulke woningen bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van gas om te koken. In deze woningen zal er meestal gekookt worden op een inductiekookplaat. Deze kookplaat verbruikt de stroom die door de zonnepanelen op de woning is opgewekt. Dit type woningen is gericht op de toekomst. Aardgas zal naar alle waarschijnlijkheid een schaars goed worden. Er wordt dan ook steeds meer gesproken over het overgaan op warmtepompen. Wanneer je jouw huidige woning wil voorzien van een warmtepomp kun je zelfs in veel gevallen subsidie krijgen van de bank. Duurzaam wonen is dan ook iets wat de komende jaren steeds vaker voor zal komen, en waar ook steeds meer naar gestreefd zal worden.